Zahvaljujući pomoći EU, milioni građana Srbije imaju bolju i moderniju medicinsku negu i u drugim gradovima.

Donacije Evropske unije (EU) zdravstvu u Srbiji iznose više od 200 miliona evra, a Evropska investiciona banka (EIB) omogućila je još 250 miliona evra povlašćenih kredita, od 2000. do danas.

EU je opremila bolnice, laboratorije, zavode za javno zdravlje i zavode za transfuziju krvi i obezbedila 284 kompletno opremljenih vozila hitne pomoći za zdravstvene centre širom Srbije.

Podrška Evropske unije Srbiji u borbi protiv korona virusa podrazumeva milione evra upućenih zdravstvenom sistemu, od marta 2020, a pomoć i dalje konstantno pristiže.