Podrška Evropske unije sektoru Civilne zaštite u Srbiji vredna je više od 250 miliona evra za period od 2014. do danas.

Aktivnosti u ovom sektoru podrazumevaju borbu protiv požara, sprečavanje poplava i sanaciju štete nakon prirodnih katastrofa, a protekle gotovo dve godine i podršku u borbi protiv virusa korona – isporuka medicinske opreme, vozila i pomoći za izbeglice i druge osetljive grupe.

Sektor civilne zaštite oslanja se na instrumente poput Mehanizma civilne zaštite, RescEU i ECHO.